Meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych AGAT stanowi mobilną wersją systemu pomiarowego MetNet

Meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych AGAT jest mobilną wersją systemu pomiarowego MetNet, przeznaczoną do wykonywania pomiarów elementów meteorologicznych, opracowania danych pomiarowych i prezentacji wyników niezbędnych do prowadzenia meteorologicznego zabezpieczenia ćwiczeń i działań bojowych na współczesnym polu walki. AGAT jest rozwinięciem pierwszych produkowanych przez przedsiębiorstwo stacji z Rodziny PTAV które to były użytkowane przez Siły Zbrojne RP od wczesnych lat 90-tych

AGAT realizuje automatycznie następujące funkcje:

 • pomiary elementów meteorologicznych
 • kontrola poprawności danych
 • przetwarzanie danych pomiarowych i wykonywanie obliczeń statystycznych
 • zobrazowanie wyników pomiarów i obliczeń
 • tworzenie lokalnego archiwum danych pomiarowych
 • kontrola poprawności pracy stacji
 • sygnalizacja wykrytych błędów

Elastyczność i modułowość projektu umożliwia rozwijanie konstrukcji stacji pomiarowej do specjalizowanych wersji zgodnie z wymaganiami stawianymi przez użytkownika poprzez integrację różnorodnych mierników meteorologicznych. AGAT produkowany jest w kilku wersjach:

 • AGAT20A - zmodyfikowany dla potrzeb radioteodolitowego systemu sondażowego BAR stosowanego w wojskach rakietowych i artylerii
 • AGAT20L - wyposażony w miernik widzialności, miernik wysokości podstawy chmur, detektor wyładowań atmosferycznych i deszczomierz stanowi mobilną wersję systemu MetNet, przeznaczoną do zabezpieczenia lotnictwa
 • AGAT20S - wyposażony w miernik wysokości podstawy chmur i elektroniczny teodolit do pomiaru wiatrów górnych stanowi mobilną aerologiczną stację dla wojsk powietrzno-desantowych
 • AGAT 30 - Najmniejsza stacja z rodziny AGAT. Dzięki wykorzystaniu multisensora Vaiasal WXT520 oraz dużej ergonomii jest najbardziej mobilną stacją z rodziny AGAT zapewniającą podstawowe pomiary elementów meteorologicznych. Dzięki minimalnemu poborowi energii, stacja może zbierać dane meteorologiczne bez zewnętrznego źródła zasilania nawet przez okres miesiąca.

AGAT20A - Meteorologiczna stacja pomiarów przyziemnych systemu BAR

AGAT 20A przeznaczony jest do wykonywania pomiarów przyziemnych wartości prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury i wilgotności powietrza. Stacja stanowi integralną część radioteodolitowego systemu sondażowego BAR zapewniającego dane do meteorologicznego zabezpieczenia strzelań artyleryjskich. AGAT20A podłączony do systemu radioteodolitowego automatycznie przekazuje wyniki pomiarów przyziemnych do systemu sondażowego.

AGAT20A jest wyposażony we własny układ zasilania z panelem słonecznym i może działać samodzielnie. Oprogramowanie stacji generuje depesze meteorologiczne zawierające ekstrapolowane dane o pionowym profilu wiatru i temperatury do wysokości 4 km.

Konstrukcja stacji i zastosowane materiały gwarantują krótki czas przygotowania do pracy i uproszczoną obsługę:

 • niewielka ilość elementów składowych
 • prostota montażu i połączeń
 • wysoka niezawodność
 • wewnętrzny test kontrolny
 • wysoką dokładność i niskie zużycie energii: technologia mikroprocesorowa, cyfrowa transmisja danych, układy energooszczędne
TOP