RSSA „BAR” zapewnia precyzyjne informacje meteorologiczne dla nowoczesnych systemów broni - ciśnienie atmosferyczne, temperaturę i wilgotność powietrza oraz prędkość i kierunek wiatru od powierzchni ziemi do wysokości ponad 30 km.

System przeznaczony jest do automatycznego wykonywania w warunkach polowych radiosondażu atmosfery i pomiarów przyziemnych wartości elementów meteorologicznych oraz opracowania wyników pomiarów w postaci depesz meteorologicznych i przekazania ich użytkownikowi.

Dzięki mobilności i krótkiemu czasowi przygotowywania do pracy, niezależności od systemów nawigacyjnych, pasywności, wysokiej precyzji unikatowego układu śledzenia radiosondy i zaawansowanemu przetwarzaniu danych oraz niskim kosztom eksploatacji system BAR jest niezawodnym rozwiązaniem dla Sił Zbrojnych.

Ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu, prostota i jednoznaczność połączeń, automatyczna realizacja wielu funkcji systemu pomiarowego oraz energooszczędność zapewniają sprawne wykonywanie zadań na współczesnym polu walki. Wyposażony w urządzenia filtrowentylacyjne do pracy w zanieczyszczonym lub skażonym terenie, niezależne źródła zasilania, sprzęt przeznaczony do działania w trudnych warunkach środowiskowych, oświetlenie uwzględniające wymagania w zakresie maskowania oraz sprzęt do przygotowania ciepłych posiłków i miejsca do wypoczynku załogi system umożliwia długotrwałą pracę w warunkach polowych.

Oprogramowanie systemu sondażowego Vaisala DigiCORA® do analizy, archiwizowania, zobrazowania i przekazywania danych radiosondażowych wraz z licznymi opcjonalnymi aplikacjami zapewniają pełny nadzór użytkownika nad zadaniami wykonywanymi w trakcie trwania sondażu poprzez monitorowanie wszystkich podstawowych elementów składowych i funkcji systemu. W każdym momencie trwania sondażu dane pomiarowe i obliczeniowe mogą być przedstawione w postaci graficznej, tekstowej lub generowanych automatycznie depesz meteorologicznych zgodnych ze standardami WMO i NATO. Dla celów szkoleniowych można wykonywać symulacje działania oprogramowania z wykorzystaniem danych z wcześniej wykonanych sondaży atmosfery.

TOP