System MetNet przeznaczony jest do wykonywania pomiarów meteorologicznych oraz przetwarzania, archiwizowania, obrazowania i przekazywania danych do sieci pomiarowej.

W skład systemu MetNet może wchodzić dowolnie skonfigurowany przez użytkownika zestaw mierników i detektorów:

  • prędkości i kierunku wiatru
  • temperatury i wilgotności powietrza
  • ciśnienia atmosferycznego
  • wysokości podstawy chmur
  • widzialności
  • wyładowań atmosferycznych
  • opadów
  • promieniowania
  • temperatury gruntu
  • pogody bieżącej

Budowa systemu MetNet

System składa się z wielu oddalonych, powiązanych siecią komunikacyjną głowic pomiarowych, rozmieszczonych w terenie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Pracę systemu koordynuje stacja nadrzędna, która współpracując z lokalną siecią komputerową biura meteorologicznego, udostępnia dane pomiarowe dla innych elementów systemu osłony meteorologicznej (centralnej bazy danych, systemu telekomunikacyjnego, systemu wspomagania synoptyka).

Modułowa struktura systemu umożliwia bardzo elastyczną konfigurację zróżnicowanych układów pomiarowych, od pojedynczego przyrządu do rozbudowanych systemów lotniskowych oraz na sukcesywne rozbudowywanie sieci pomiarowej w zależności od potrzeb użytkownika. Autonomiczne, inteligentne głowice pomiarowe systemu pracują równolegle i niezależnie (odczyt danych z własnego czujnika, kontrola, skalowanie, poprawki).

Obrazowanie w systemie MetNet

Wyniki pomiarów wykonywanych przez system MetNet są zobrazowane na konsolach wirtualnych na komputerach PC. Konsole dokonują importu właściwych danych pomiarowych, których rodzaj i częstość odbierania oraz sposób zobrazowania i rejestracji są określane przez użytkownika. Zapewnia to pełną swobodę gromadzenia i wykorzystywania danych.

Wyłączenie zasilania konsoli lub zmiana jej konfiguracji nie mają wpływu na pracę systemu pomiarowego - wykonywanie pomiarów oraz przetwarzanie i rejestrowanie danych pomiarowych w bazie danych. Moduł zobrazowania może być uruchomiony wielokrotnie z różnymi danymi do wyświetlenia (np. inne kolory, inne głowice, inne pola danych głowic, inne jednostki) w postaci zobrazowań tabelarycznych, graficznych i histogramów.

Głowice prezentowane są w osobnych indywidualnie skalowanych okienkach w obszarze modułu zobrazowania, a każde okienko głowicy można dostosować do potrzeb użytkownika poprzez określenie jednostek i wartości progowych mierzonego elementu oraz właściwości czcionki i kolorów dla wierszy w okienku głowicy.

Ustawiania wartości progowych mają na celu określenie zakresów wartości elementów meteorologicznych, o których przekroczeniu system informuje użytkownika.

Oprogramowanie MetNet umożliwia korzystanie z różnych urządzeń peryferyjnych, współpracę z lokalną siecią komputerową i łatwy eksport danych do innych programów.

TOP